Speciální zařízení

Laboratorní pece

Kelímková laboratorní pece

Kelímková laboratorní pec je elektrické zařízení s odporovým topením, určené pro tavení vzorků různých druhů kovů do teploty 1200 o C.
Pec krychlového tvaru je opatřena v horní části odklápěcím víkem pro vkládání a vyjímání kelímku. Ve spodní části je umístěna ovládací skříňka. Konstrukčně je upravena pro umístění na rovné ploše pracovního stolu.

Ovládací skříňka obsahuje vypínač, mikroprocesorový PID regulátor s digitálním nastavením a ukazováním teploty. Nastavení požadovaných teplot se provádí pomocí tří tlačítek a displeje, který je tvořen čtyřmi 7-segmentovými diodami.
Pec lze připojit na běžný jednofázový zásuvkový rozvod el. energie pomocí ohebného kabelu, ukončeného normalizovanou vidlicí, který je nedílnou součástí zařízení.Technické parametry:
Typ zařízení LP 0,06/12
Napájecí napětí 1 N PE ~230 V 50 Hz
Maximální topný příkon 1 kW
Krytí IP 20
Maximální teplota 1 200oC
Maximální objem vsázky 0,06 dm3
Hmotnost pece cca 8,5 kg
Pracovní prostředí základní

Komorová laboratorní pece

Komorová laboratorní pec je elektrické zařízení s odporovým topením, určené pro tepelné zpracování kovů, t.j. pro kalení, žíhání, popouštění a pod. v laboratorních podmínkách do jmenovité teploty 1100 ° C.
Pec skříňového tvaru je opatřena v přední části dveřmi pro vkládání a vyjímání zpracovávaného materiálu. Ve spodní části je umístěna ovládací skříňka. Konstrukčně je pec upravena pro umístění na rovné ploše pracovního stolu.

Ovládací skříňka obsahuje vypínač, programovatelný regulátor s digitálním nastavením a ukazováním teploty. Nastavení požadovaných teplot a doby výdrže se provádí 5ti tlačítkovou klávesnicí v jednoduchém dialogovém režimu. Teplota a čas jsou indikovány na 5ti místném LED displeji.
Pec lze připojit na běžný jednofázový zásuvkový rozvod el. energie pomocí ohebného kabelu, ukončeného normalizovanou vidlicí, který je nedílnou součástí zařízení. S ohledem na maximální příkon pece musí být příslušný obvod jištěn na 16 A.Technické parametry:
Typ zařízení KP 5/11
Napájecí napětí 1 N PE ~230V, 50 Hz
Maximální topný příkon 2,8 kW
Krytí IP 20
Maximální teplota 1 100oC
Maximální objem vsázky 5 dm3
Hmotnost pece cca 45 kg
Pracovní prostředí vzduchové
Užitečné rozměry šířka 175 mm (délka 290 mm, výška 95 mm)
Vnější rozměry šířka 450 mm (délka 600 mm, výška 480 mm)

Elektrická pec pro ohřev plexiskla

Elektrická komorová pec

je určena pro ohřev plexiskla do teploty 200°C. Kostra pece je zhotovena z ocelových profilů a plechů. Vláknitá Izolace pece zabraňuje přenosu tepla do okolí. V bokách pece jsou umístěny topné vložky, které intenzivně ofukují čtyři ventilátory umístěné na zadní stěně. Tím je zajištěno rovnoměrné rozložení teploty v pracovním prostoru. V čelní části pece jsou umístěny dveře, které se otvírají manuálně. Teplota v peci je snímána čtyřmi termočlánky rovnoměrně rozmístěnými v peci. Na pravém boku pece je umístěn elektrický rozvaděč. Ve stropní části pece je komínek s elektricky ovládanou klapkou umožňující nastavení odvětrání pece. Pec má čtyři nezávislé tepelné pojistky umístěné v prostoru topných vložkek.

Většina el. výzbroje je soustředěna v rozváděči. Přímo na peci je topení, snímače teploty, nezávislé tepelné pojistky, ventilátory, Rozvaděč obsahuje řídící systém SIMATIC, hlavní vypínač, stykače, jistící a spínací přístroje, bezkontaktní spínače topení s chladiči. Teplota v peci je řízena programovatelným automatem Simatic S7-200, Pro zadávání požadovaných hodnot, výpisy provozních a poruchových hlášení je na boku rozvaděče instalován ovládací panel Simatic OP 7. Zařízení unožňuje uživatelské nastavení teploty pece, ta je regulována na požadovanou hodnotu spínáním přívodu el. energie do topných tyčí. Zobrazuje se na panelu Simatiku. Zařízení také umožňuje uložení „receptů“ (různé průběhy teplot během pracovního procesu) do automatu, a jejich opětovné rychlé vyvolání.

Souprava pro ohřev topnými řetězy

SOTR M1

Souprava je určena především pro předehřev a žíhání svarových spojů při výrobě ocelových konstrukcí, tlakových nádob a při svařování potrubí. Lze ji použít i pro další obdobné aplikace lokálního ohřevu. Svojí koncepcí je souprava přizpůsobena pro spolupráci se svařovacími usměrňovači řady WTU, které používá jako zdroj topného proudu. Je určena pro provoz v prostředí základním.

Souprava se skládá z řídící skříňky ARTR, několika topných řetězů, termočlánků, propojovacích řídících a silových kabelů. Jejich počet a typy závisí na volbě zákazníka dle konkrétních aplikací.

Topné řetězy (krytí IP 00) jsou v zásadě článkové řetězy ze žáruvzdorné oceli, které nesou uvnitř topný pas prostřednictvím keramických nosníků. Topný řetěz o libovolném počtu článků má na obou koncích lankové vývodky izolované keramickými korálky jež jsou ukončeny připojovacími oky pro šroubové spojení M12 nebo M10 s přívodními kabely, které‚ jsou součástí příslušenství.

Ovládací skříňka automatické regulace topných řetězů ARTR (krytí IP 40) se skládá s programového regulátoru, na kterém je možné zadat 16 různých teplotních cyklů, každý sestávající z max. 8 lineárních úseků a jejich uložení do paměti. Pro kontrolu a záznam teplotních průběhů je skříňka vybavena jehličkovou tiskárnou. Tiskárna umožňuje dle přání záznam ze dvou až čtyř termočlánků. Napájení ovládací skříňky je ze sítě 240V; 50Hz pomocí FLEXO přívoduTeplota řetězů je řízena programovatelným regulátorem s digitálním nastavením a ukazováním teploty.

Standardní dodávka obsahuje

1 ks řídící skříň ARTR
2 ks topný řetěz AZ 20, délka 2 m
4 ks termočlánek typu “K”
1 ks čtyřnásobné kompenzační vedení s krabicí pro rozvod k termočlánkům, délka 5 m
2 ks ovládací propojovací kabel ARTR – WTU
4 ks silový propojovací kabel WTU – AZ, délka 5 m
1 nebo 2 ks svařovací zdroj WTU 600

Na přání lze dodat jednotlivé díly soupravy samostatně.

Mechanické parametry topných řetězů:

  AZ 20
minimální průměr90 mm
délka63 mm
šířka61 mm
výška36 mm
hmotnost / 1 m3 kg

Elektrická vulkanizační pec

Konstrukce pece je tvořena z válcové tlakové nádoby , z jedné strany uzavřené tlakovým víkem. Vytápění pece je provedeno elektrickým topením umístěným po obvodu vnitřního prostoru pece. Otevírání pece je provedeno do boku. Před možným otevřením bude dán signál regulačnímu ventilu pro odtah přetlakového vzduchu. Rozvod teplotního média zabezpečí oběhový ventilátor. Pro zlepší proudění teplotního média je po obvodu pece instalována otevřená mufle. Tepelnou izolací pece je speciální vláknitý materiál. Vývody topení jsou situovány v zadní části pece. Pro udržení přetlakového prostředí v peci jsou instalovány měřící a regulační prvky v horní části pece. Řídící rozvaděč je umístěn na boku zařízení. Veškeré regulační a ovládací prvky včetně elektrického topení jsou napojeny do tohoto řídícího centra.

Regulátor zajišťující požadovaný technologický proces a lze na něj připojit na tiskárnu. Topení, ventilátor, koncové spínače, čidla topení a tlaku, solenoidové ventily, ovládací skříňka jsou umístěny na peci. Ostatní elektrické prvky jsou umístěny v rozvaděči. Propojovací kabely mezi rozvaděčem a prvky na peci jsou vedeny v kabelových žlabech. Zapojení topení je provedeno ve skřínce v zadní části pece.