Sušící pece

Elektrická průběžná pec


Elektrická průběžná komorová pec

je určena pro vysušení hřídelí po operaci broušení a před operací konzervace. Kostra pece je svařena z ocelových profilů a plechů. Pec je rozdělena na tři sekce. První dvě jsou topné a třetí je ochlazovací.

Vytápění pece zajišťuje elektrické topení, které je umístěno v prvních dvou sekcích. Rozvod teplotního média zajišťují dva ventilátory a tím je dosaženo rovnoměrného rozložení teploty v peci. Třetí ventilátor zajišťuje ochlazení na požadovanou výstupní teplotu. Teplota v prostoru pece je snímána teplotními čidly, které zajišťují měření teploty. Vyzdívku pece tvoří vláknitá izolace. Vstup a výstup z pece zakrývají plenty z nehořlavého materiálu.Pecí prochází pásový dopravník, jehož pás je vyroben z pravidelně ohýbaných drátů, které jsou do sebe vzájemně zapleteny. Dopravník má plynulou změnu rychlosti realizovanou frekvenčním měničem. Rozvaděč pece je umístěn na boku pece a je vybaven jistícími, spínacími a ovládacími přístroji.
Elektrický rozvaděč je umístěn na stropu pece. Ovládací prvky jsou instalovány po obou stranách pracovního prostoru. Servisní a montážní dveře pro opravu pohybového mechanismu jsou umístěny ve stropu pece.