Furnaces for Automotive Manufactures

Electrical step furnace for drying of glued parts.

Chamber Furnace

is designed as a lying longitudinal shape. It’s a hot air dryers with internal overhead conveyor. The frame is welded from profiles, insulated with panels from a sandwitch-structured heat-protecting moisture resistant material. Stepping mechanism, power unit of the conveyor and air-treatment units are placed over the ceiling of the furnace.

The unit contains compressor, condensing unit, evaporator and feeding fans. The door for loading and unloading of the parts are on the shorter side of the furnace. The doors are equiped with safety features (light barrier). Air extraction is guided through a chimney with a flange 3 meters above the ground. The loading and unloading area is illuminated. Loading controls and status indicators are next to the furnace entrance. The working area is equipped with temperature and moisture sensors. Controlling and regulation unit is on a switchboard at the back of the furnace.

Loading is in a vertical position by hanging on a mechanism with a bar support. The whole device is controlled by
a programmable automata from the S7-300 product line with a PROFIBUS interface. User software is included in the delivery. Software does not provide interface for a higher-level system. Setting the operation parameters is possible
on a control panel OP17. Loading is controlled by attached manual controls.

Electrical Furnace for Mold Tempering

Two-Chamber Furnace

is designed for heating of molds between 50 ℃ – 200 ℃. The frame is welded from steel profiles and sheets. Lining is from fibrous insulation. The insulation prevents heat transfer to the surrounding. Heating elements are placed under a steel sheet on a retractable carriadge of the lower chamber, on a fixed grate on the floor of the upper chamber and in movable upper plates of both chambers. Each heating element is split to 3 heating zones. There is a thermocouple for teperature regulation of each heating plate. Doors are closed with aid of an electrical transmission and a chains. The doors are guided by vertical guides and with their opening the power supply of the heating is automatically disconneted.
The ceiling is fitted with electrical transmissions units for lifting and lowering of the upper heating panels by chains, toothed racks and pinions at the furnace sides. Seating of the upper heating plates on a mold is controlled by an induction position sensor. On the right side of the furnace at the back is a switchboard and in front is a control box with a beacon. Swichboards and roll servo-motors are at the back of the upper chamber. Lower chamber has a retractable carriadge with a contact device. The carriage out and in movement is driven by a electrical transmission and a chain. The furnace is designed for a standard environment.

Most of the electrical equipment is concentraded in distribution boxes, supply switchboard and the control box. Directly on the furnace is the heating, temperature sensors, induction position sensors and terminal switches.

Loading of the molds to the upper chamber is by a mobile unit which transports the mold to the furnace. After the doors are open and the rolls at the bottom of the chamber are lifted, the mold is transported in. Then the rolls are lowered and the mold is seated on a heating plate. The uppoer plate is lowered on the mold and the heating process starts.

Electrical Furnace for Heating of Hooks for Towing Devices

Electrical Chamber Furnace

is designed for temperatures up to 350°C. The temperature regulation is between 100°C – 350°C. The furnace frame is made of steel profiles and sheets. Fibrous isolation prevents from heat transfer to the surroundings. In the shafts at the top of the furnace under covers there are laid heating elements which are blown intensively by two fans placed at the back wall. That secures heat extraction from the surface of the heating elements and equal distribution of the heat in a working area. Inside the furnace under the ceiling are placed gears and a chain with hanging carriages. At the front are two doors which can be manipulated by a pneumatic barrel and ropes. The temperature of the processed material is controlled by an optical sensor. The correct position for the material loading and unloading is controlled by an induction sensor placed to the front of the furnace. On the left side is an electrical switchboard and an air distribution box. At the top is electrical transmission unit for controlling of the driving chain. In the ceiling there is a small chimney with a shutter for manual ventilation control. Temperature is measured by termocoupling units at the left and right side of the ceiling. The furnace has two independent fuses placed in the area of the heating elements.

Most of the electrical equipment is concentraded in the switchboard box. Directlz on the furnace is the heating, temperature sesonrs, independent fuses, fans, electrical transmissions of the driving chain, sensors of the door hinges. The switchboard is equipped by the controlling system SIMATIC, main switch, contactor, protective and switching deviceds, contact-less switches and heating with cooling. The furnace temperature is controlled by a programmable automata Simatic S7-200 as well as the movement of all mechanisms. For input of required values, listing of production and error messages is installed a control panel Smatic OP 3 on the side of the furnace. The unit allows manual temperature input. The temparature is measured by temperature sensors in the upper part of the furnace and is regulared by switching of the electricity to the heating elements. Temperature is displayed on the Simatik panel together with the “hook temperature”. The second one has only an informative value for verification of the correct
processing. It is measure after the hook exits from the furnace.

Pec pro předehřev slashových kůží

Horkovzdušná pec

je určena pro předehřev slashových kůží. Vnější opláštění pece je provedeno z konstrukční oceli s nátěrem RAL 9016-bílá. Vnitřní prostor pece je proveden z pozinkované konstrukční oceli. Konstrukce pece je řešena tak, aby bylo možno v peci umístit více “Slashových kůží”, které budou předehřívány na požadovanou pracovní teplotu.

Vyjímaní a vkládání “kůží” je řešeno z přední části pece. Vlastní vkládání a vyjímání “kůží” je řešeno pomocí posuvných palet. Jejich vysouvání je manuální. V konstrukci pece je uvažováno s budoucí instalací automatického otvírání a zavírání. Minimální doba “Slashových kůží” na požadované teplotě v peci je 4 minut (dobu na teplotě lze programově měnit). Pec je vybavena blokováním pracovního cyklu (nelze zkrátit minimální dobu výdrže na teplotě). Pracovní teplota pece je 150°C.

Doba najetí na pracovní teplotu je 1 hodina.

V zadní části pece je umístěn rozvaděč a hlídač překročení maximální teploty pece. Rozvaděč obsahuje ovládací a spínací přístroje, řídící automat SIMATIC a svorkovnici pro připojení elektrické energie. V horní části pece je umístěno čidlo teploty snímající teplotu v prostoru pece a oběhový ventilátor topení. Při pohledu zepředu, v horní části pece, je umístěna signalizační skříňka signalizující různé provozní stavy. Po obou stranách pece v její horní části jsou umístěny topné spirály. Pojistkou proti nežádoucímu otevření dveří jsou čtyři elektromagnety.

Elektrická páternosterová horkovzdušná pec

Elektrická páternosterová pec

je určena pro předehřev “Slashových kůží” s pracovní teplotou 65°C. Rozsah regulace teploty 0°C – 100°C.
Kostra pece je zhotovena z ocelových profilů a plechů. Izolaci pece tvoří panely, které zabraňují přenosu tepla do okolí. Ve speciálních šachtách na zadní stěně pece jsou uloženy topné vložky, které intenzivně ofukují dva ventilátory. Tím je zajištěn odvod tepla z topných těles a rovnoměrné rozložení teploty v pracovním prostoru. Pec je opatřena rychlovraty, které jsou v čelní části pece. Nad nimi jsou umístěny dva ventilátory, které tlakem proudícího vzduchu zabraňují unikání teploty z pece při otevřených vratech. Zakládání a vyjímání “Slashových kůží“ se provádí ručně. Teplota kůží je hlídána optickým čidlem, které je upevněno na pravé stěně uvnitř pece. Zpomalování a zastavování paternosteru je realizováno světlovodnými kabely umístěnými na levém boku páternosteru. Na levém čelním boku pece v dolní části je signalizační display, v horní části posuvná ovládací skříňka. Na levém boku je elektropřevodovka, zajišťující pohyb páternosteru. Ve stropní části pece je ochoz, komínek s klapkou a rozvaděč. Teplota v peci je snímána 6ti termočlánky. Pec má dvě nezávislé tepelné pojistky a nepotřebuje speciální základ. Stačí ustavení na rovné podlaze.

Elektrický rozvaděč je umístěn na stropu pece. Ovládací prvky jsou instalovány po obou stranách pracovního prostoru. Servisní a montážní dveře pro opravu pohybového mechanismu jsou umístěny ve stropu pece.

Nosná plata jsou vyrobena tak, aby nedocházelo k poškození ohřívaného dílu. Plata jsou konstruována pro jeden kus ohřívané kůže. V přední části pece je světelnými signály signalizován stav pece.

Celé zařízení je řízeno programovatelným automatem řady S7-200. Se zařízením je dodán uživatelský software pro automat a operační panel nutný pro provoz pece. SW neobsahuje programovou návaznost na vyšší systém. Pro nastavení a sledování provozních parametrů je zařízení vybaveno operačním panelem OP77B. Pro ovládání zakládání je pracoviště vybaveno ručními ovladači připojenými na systém.

Elektrická tunelová pec

Elektrická komorová průběžná pec

je určena pro vysoušení lepených dílů s pracovní teplotou 40°C a udržovanou vlhkostí v peci pod 15%.
Komorová pec je navržena jako ležatá komora podélného tvaru. Jedná se o teplovzdušnou sušárnu s vnitřním závěsným dopravníkem. Kostra komorové pece je svařená z profilových materiálů a izolována vláknitou tepelně izolační hmotou odolnou proti vlhkosti. Vnější zakrytování je z trapézového plechu povrchově upraveného. Jednotka úpravy vzduchu obsahuje kompresor, kondenzátor, výparník, ventilátor a je upevněna nad odkapávací vaničkou, která je umístěna nad stropem pece. Vanička zajišťuje odvod vody do odpadu.

Pro vkládání a vyjímání dílů jsou na obou stranách pece rychlonavíjecí vrata „ALBANY“ opatřené průhledem a bezpečnostními prvky. Pec je vybavena osvětlením vnitřního prostoru, senzory teploty a vlhkosti prostředí v pracovní komoře. Prvky pro ovládání procesu zakládání a stavová signalizace jsou umístěny u vstupu a výstupu pece. Pro nastavení a sledování provozních parametrů je zařízení vybaveno operačním panelem OP77B umístěným ve skříňce na pohyblivém rameni u výstupu z pece.

Řídící a regulační prvky jsou umístěny v rozvaděčové skříni umístěné na ochozu pece. Celé zařízení je řízeno programovatelným automatem řady S7-200. Se zařízením je dodán uživatelský software pro automat a OP nutný pro provoz pece. SW neobsahuje programovou návaznost na vyšší systém. Pro nastavení a sledování provozních parametrů je zařízení vybaveno operačním panelem OP77B.